ကာတွန်း

“မုန့်ဟင်းခါးတွေ ရမယ်၊ မုန့်ဟင်းခါးတွေ” ကာတွန်း – နာနတ်သီး #ကာတွန်း #နာနတ်သီး #Ayeyarwaddy_Times