ကာတွန်း

“တစ်ခုခုရွေးမလား၊ နုတ်ထွက်မလား စဉ်းစားတော့ အုပ်ကြီး” ကာတွန်း – နာနတ်သီး #Ayeyarwaddy_Times #Cartoon #နာနတ်သီး