ကာတွန်း

“ပြည်သူအတွက် ကလောင်လက်နက်”ကာတွန်း – ဘီရုမာ(မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကာတွန်း) #Ayeyarwaddy_Times #Cartoons
“ထမီရိပ်မှာ ခိုပါနားပါ၊ ဒရုန်းသီးတွေကို စား”ကာတွန်း – ဘီရုမာ#Ayeyarwaddy_Times #Cartoons